Funalia uitvaartverzekering
van AG Insurance

Een sterfgeval binnen de familie is een emotionele gebeurtenis. Afscheid nemen is moeilijk.

Met de Funalia uitvaartverzekering regelt u uw afscheid op voorhand. U bespaart uw naasten een hoop zorgen en onnodige financiële kosten. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan.

Vandaag kost een uitvaart gemiddeld tussen 3.000 en 6.000 euro. In de toekomst zal die prijs nóg hoger liggen. Dergelijke hoge bedragen kunnen de meeste mensen niet zomaar betalen. Daarom is het verstandig om er op tijd bij stil te staan. Bovendien bent u zeker dat uw laatste wensen worden gerespecteerd.

Funalia is een levenslange tak 21 overlijdensverzekering van AG Insurance verdeeld door Agallis nv, makelaar-beheerder, en onderworpen aan het Belgisch recht. Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag wordt het risico gedragen door de verzekeringsnemer.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met Agallis nv ter attentie van Funeral Team – Kantersteen 47 – 1000 Brussel of via e-mail: funalia@agallis.be.
Zij geven u graag meer informatie of zoeken samen met u naar een oplossing.
Alle klachten over dit product kunt u bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel (customercomplaints@aginsurance.be - telefoonnummer 02/664 02 00).
Als de oplossing die Agallis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

Kenmerken

 • Uw uitvaart is betaald
 • Vrije keuze premiebetaling
 • Geen medische acceptatie vereist
 • Kinderen zijn mee verzekerd
 • Een wachttijd van 2 jaar
 • Het overlijden die het gevolg is van één van de volgende gebeurtenissen is niet gedekt (niet-exhaustieve lijst):
  • zelfdoding tijdens het eerste jaar
  • oorlog of burgeroorlog
  • opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer of van een van de begunstigden
Loading...
Loading...