Informeer uw nabestaanden en degenen die uw uitvaart regelen over uw persoonlijke wensen. Breng hen op de hoogte dat u dit hebt ingevuld en laat hen ook weten waar u het document “Mijn wensen en praktische info” bewaart. Enkel op die manier kunt u uw dierbaren meedelen hoe u uw uitvaart zelf wenst.
Vul onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in. U kunt ze vervolgens opslaan op uw pc en/of afdrukken.


Belangrijk: Deze instructies hebben geen wettelijke rechtswaarde. U kunt ze laten registreren op de dienst bevolking van de gemeente waar u woont of ze meedelen aan uw notaris die ze kan formaliseren in een testament.


Laatste wensen
Loading...
Loading...